0 € na 1,500,000 €

Vyhľadávanie podľa viacerých kritérií
Našli jsme 0 výsledky. Zobraziť výsledky
Pokročilé vyhľadávanie

0 € na 1,500,000 €

Vyhľadávanie podľa viacerých kritérií
našli jsme 0 výsledky
Výsledky vyhľadávanie

Je to všetko o vás.

 

V našej spoločnosti vieme, kto je najdôležitejšia osoba. Si to ty. Náš zákazník. Počas celého inšpekčného procesu sa zameriavame na poskytnutie najlepšej inšpekčnej práce, ktorá je výsledkom našich skúseností.Náš inšpektor začne dôkladnou vizuálnou prehliadkou nehnuteľnosti. Následne vynaloží čas, aby všetko vysvetlil v správe o kontrole a poskytol vám jasný obraz o stave nehnuteľnosti, o ktorej uvažujete. Váš inšpektor bude tiež mať čas vás previesť cez nehnuteľnosť, aby vám ukázal, ako prevádzkovať domáce systémy a súčasne poukázať na veci, ktoré by ste mali zvážiť pre správnu údržbu nehnuteľnosti.Výsledok? Budete mať vedomosti, ktoré potrebujete, aby ste sa cítili sebaisto v rozhodnutí o kúpe.

Ak sa pozriete na veci tak, inšpekcia nehnuteľnosti ponúka kombináciu výhod, ktoré nie sú bezvýznamné. Naša jedinečná úroveň skúseností v v spojení s našim ľahko pochopiteľným, avšak komplexným formátom správy sú len niektoré z výhod, ktoré si zákazníci pamätajú a oceňujú.
Keď je čas na domácu kontrolu, zavolajte [VAŠA FIRMA NAZOV].

Naši inšpektori sú skutočne odhodlaní pomôcť vám vyťažiť maximum aby ste sa dozvedeli o stave vašej nehnuteľnosti. Správa o inšpekcií je plná nástrojov, ktoré vám pomôžu získať všetky odpovede na vaše otázky, pochopíte a porozumiete tomu, čo potrebujete urobiť po kontrole zo zistení z inšpekčnej správy.Domáca kontrola objednaná predávajúcim pred predajom môže pomôcť zatraktívniť každú nehnuteľnosť a pomôcť vám tak rýchlejšie ju zobchodovať.

 

Inšpekcia BASIC obsahuje vizuálne obhliadky

Strecha

Kontrola spočíva vo vizuálnej obhliadke materiálov používaných na strešné krytiny (šindle), lemovanie strešných prienikov a žľabov, svetlíky, komíny, odkvapy a spády. Posudzujeme stav týchto prvkov pre správnu funkciu. Hľadáme dôkazy o úniku alebo opotrebovaných, poškodených alebo chýbajúcich častiach.

Interiérové prvky

Viditeľné plochy všetkých stien, stropov, schodísk, reprezentatívnych okien a dverí a podkrovných priestorov na príznaky úniku a poškodenia, previsu alebo iných štrukturálnych problémov. V dostupných podkroviach, okrem posúdenia konštrukčných prvkov, budeme zaznamenávať podmienky izolácie a vetrania.

Kuchyňa

Vodovodné armatúry a vstavané spotrebiče. Sledujeme inštalatérske potreby, hľadajú sa problémy s tlakom vody alebo odvodňovaním a viditeľné známky netesností. Skontrolujeme základné prevádzkové režimy spotrebičov a ventilátorov a pozrieme sa na skrinky a dosky v úzkom susedstve s vodoinštaláciou.

Klimatizácia

Viditeľné komponenty centrálneho systému AC, alebo tepelného čerpadla vrátane kondenzátorov a vzduchových manipulátorov a rozvodných potrubí.  Správna funkčnosť a stav dostupných vnútorných / vonkajších komponentov. Distribučný systém bude tiež hodnotený.

Inštalácie

Viditeľné vodovodné potrubia, rozvodné potrubie, potrubie odpadového systému, ohrievače vody a inštalatérska armatúra. Zahŕňa aj kontrolu fyzického stavu potrubia, kuchynských a kúpeľňového príslušenstva: vaňa, sprchy, toalety a ich prevádzka na vyhodnotenie toku, odtoku vody. Sú tiež vyhodnotené komponenty na vykurovanie vody.

Exteriérové prvky

Prístrešky, viditeľné obloženie, okná, dvere, garáže, verandy, palubovky, schody a zábradlia. Posudzujeme konštrukčné prvky pre správnu funkciu. Hľadáme poškodenia, chýbajúce komponenty alebo iné prvky, ktoré by mohli viesť k poškodeniu alebo ich nefunkčnosti.

Základy

Viditeľné nosné rámové prvky, základové steny, dosky, piliere a stĺpy a hlavné konštrukčné prvky. Viditeľné, prístupné konštrukčné komponenty sa posúdia vzhľadom na funkciu a prítomnosť poškodenia, rozpadu alebo poruchy. Hľadáme prenikanie vody do nižších vrstiev.

Vykurovanie

Viditeľné komponenty centrálneho systému AC, kotlov alebo tepelného čerpadla vrátane kondenzátorov a vzduchových manipulátorov a rozvodných potrubí.  Správna funkčnosť a stav dostupných vnútorných / vonkajších komponentov. Distribučný systém bude tiež hodnotený.

Elektrina

Viditeľné komponenty obslužných panelov a elektroinštalácie a zariadenia pre domácnosť. Posudzujeme stav ľahko prístupných komponentov: panelov,  dymových poplachov a skontrolujeme prevádzku správnosť zapojenia zásuviek, spínačov, svietidiel a ďalších zariadení.

Inšpekcia PLUS obsahuje vizuálne obhliadky, ale aj testy a merania

Drevokazný hmyz

Inšpekcia prítomnosti drevokazného hmyzu (tiež označovaná ako inšpekcia ničenia dreva) zahŕňa vizuálne preskúmanie ľahko prístupných priestorov nehuteľnosti na dôkaz prítomnosti hmyzu škodiacemu drevu, ako sú červotoč, hrbohlav parketový alebo tesarik krokvový, alebo viditeľné škody spôsobené nákazov.

Test vody

Testovanie vody zahŕňa odber vzorky vody a urobiť analýzu vzoriek vykonaných v certifikovanom laboratóriu. Všeobecné možnosti zahŕňajú základnú skúšku pitnej vody na prítomnosť baktérie Coliform (baktérie) a ďalšie prvky, ako sú dusičnany / dusitany, tvrdosť, kyslosť (pH). Rozšírené možnosti testovania môžu zahŕňať prchavé organické zlúčeniny (palivá), ťažké kovy (olovo atď.) Alebo iné prvky. 

Septik

Odtok vody vnútorného odtokového systému a oblasť nad drenážnym poľom v exteriéri. Určenie, či voda voľne prúdi do systému z domu do centrálnej kanalizácie a viditeľné závady. Nezahŕňa kontrolu skrytých komponentov. Testovanie pôdy výkopu komponentov systému a  čerpanie z nádrže (čistenie žumpy).

Plesne

Screening zahŕňa: vzorkovanie vzduchu a / alebo povrchu (objemu) na stanovenie prítomnosti zvýšených hladín rôznych foriem spór, alebo na overenie prítomnosti rastu plesní. Zahŕňa jednu vzorku vzduchu v jednej vnútornej oblasti a jednu vonkajšiu kontrolnú vzorku s povrchovým vzorkovaním náhodných alebo požadovaných rastov podozrivých foriem. Údaje sú spracované kvalifikovaným laboratóriom na určenie plesní.

Konštrukcie

Kontrola zahŕňa: inšpekciu vodorovných a zvislých konštrukcií nehnuteľnosti. Ich kotvenie, nátery proti škodcom ako aj proti požiarne nátery krovov. Posúdenie stavu inštalovaných komponentov s cieľom aby boli funkčné a bezpečné nakoľko sú nosným prvkom celej nehnuteľnosti. Dodržanie predpisov miestnych orgánov na dodržanie vzdialenosti susedných striech a tienenie susedom.

Tepelné zobrazovanie

Služby tepelného zobrazovania využívajú infračervenú zobrazovaciu kameru, ktorá dokáže rozpoznať tepelnú energiu (teplo) vyžarovanú z objektu. Merania tepelného zobrazenia ukazujú teplotné rozdiely, ktoré môžu pomôcť diagnostikovať nespočetné množstvo potenciálnych problémov v domácnostiach alebo budovách, ako sú napríklad tepelné straty, ktoré sú príčinnou zvýšených nákladov na vykurovanie.

Azbest

Odber vzoriek podozrivého materiálu obsahujúceho azbest možno vykonať a analyzovať v schválenom laboratóriu. Azbest je minerál, ktorý sa vyskytuje prirodzenom prostredí a je tvorený dlhými tenkými vláknami, ktoré vyzerajú podobne ako sklolaminát. Nájdeme ho v mnohých vyrábaných výrobkoch pred polovicou roka 1980, ako sú izolácia rúry, stropné dlaždice, dlažba, farby, tesnenia, protipožiarne odevy a brzdové doštičky.

Prítomnosť Radónu

Na stanovenie možnej prítomnosti zvýšených hladín radónového plynu podľa miestnych predpisov alebo postupov pri transakciách s nehnuteľnosťami sa vykonáva krátkodobý test. Radón je bez zápachu, bezfarebný a rádioaktívny vedľajší produkt prirodzeného rozpadu pôdy, o ktorom je známe, že zvyšuje riziko rakoviny u tých, ktorí sú vystavení riziku.

Bazén

Inšpekcia zahŕňa viditeľné nedostatky (nad vodou) u bazéna, alebo vírivky vrátane posúdenia ich fyzického stavu taktiež stav prístupného terénu, jeho rovnosť, chodníky a ďalšie súvisiace plochy. Vstavané elektrické a vodovodné komponenty, filter a ohrievač, ak sú prístupné.

Studňa

Inšpekcia systému na zásobovanie vodou na mieste zahŕňa inšpekciu viditeľných vnútorných čerpadiel, potrubia, tlakových, alebo skladovacích nádrží a hodnotenie prietoku vody (objem / tlak) zo zberných zariadení. Inštalačné prvky. Inšpekcia nezahŕňa inšpekciu žiadnych skrytých komponentov, určenie primeranosti dodávky vody / zdroja (výdatnosť alebo kapacita studne), alebo kvality vody v nej.

Vonkajšia izolácia

Kontrola vonkajšej izolácie, konečnej finálnej úpravy. Kontrola zahŕňa: vizuálnu kontrolu vonkajších plôch a testovanie jednej alebo viacerých vonkajších stien na určenie typového materiálu, ich stav, nedostatky pri inštalácii a v prípade potreby skúšanie vniknutia vody pomocou meračov vlhkosti, alebo iných zariadení.

Krb

Kontrola krbov, kachlí a iných vykurovacích zariadení (otvorených ohnísk), aby sa zistilo, či je ich inštalácia  správna z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti. Ich správnosť údržby.

Komín

Kontrolujeme: ľahko prístupné časti komína, konštrukcia a dymovod, prítomnosť horľavých usadenín v komínovej komore, správna inštalácia a pripojenie spotrebiča. Správna konštrukcia a stav prístupných častí komínovej konštrukcie a všetkých uzavretých komínov, správne odstupy od horľavých látok na dostupných miestach, veľkosť a vhodnosť komínov pre pripojené spotrebiče.

Prienik vzduchu konštrukcie

Kontroly zamerané na zmiernenie prúdenia vzduchu sa vykonávajú s cieľom zistiť, či existujú konštrukčné prvky, o ktorých sa zistilo, že pomáhajú vytvárať tepelné straty, ako sú konektory strešnej konštrukcie, štítové koncovky, okná odolné proti nárazu, okenice a ochrana proti otváraniu a sekundárna bariéra odolnosti voči vode. 

Rozpočet opráv

Preskúmanie stavu vonkajšieho a vnútorných komponentov nehnuteľností a systémov. Zahŕňa preskúmanie strechy, líšt, izolácie, vykurovacie a klimatizačné jednotky, triedenie, správnu funkciu zariadení a inštalácie, elektrické komponenty, poplašné hlásiče. Poukážeme na odporúčané opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na udržanie nehnuteľnosti v stave prevádzkovania schopnej. Pripravíme rozpočet nutných opráv a opráv, ktoré je nevyhnutne urobiť do najkratšej doby. Taktiež vám odporúčime  firmy, s ktorými úzko spolupracujeme a vieme zaručiť ich kvalitnú prácu a tiež prijateľnú cenu týchto nevyhnutných opráv.

Porovnaj zoznamy